2019-10-26T17:32:43+00:00

Język Życia to komunikacja, która służy Życiu – wzajemnym relacjom opartym na empatii, gdzie uwzględniane są potrzeby i wartości obu stron. Wskazuje coś więcej niż same tylko techniki komunikacji - uczy, czym zastępować oceniający sposób myślenia, aby budować wartościowe, ciepłe, a jednocześnie autentyczne relacje w zgodzie z sobą.

Podczas praktycznych warsztatów i ćwiczeń poznasz Język Życia i dowiesz się co służy komunikacji oraz:
• Jak szczerze wyrażać siebie z pomocą języka uczuć i potrzeb;
• Czym jest empatia dla siebie i jak nią obdarzać innych;
• W jaki sposób formułować jasne wypowiedzi z intencją płynąca prosto z serca, stosować konstruktywne strategie zaspokajania potrzeb;
• Czym jest strategia „win – win” i jak ją stosować w relacji, by zaspokoić potrzeby obu stron konfliktu;
• Dlaczego tak ważne jest branie odpowiedzialności za swoje uczucia i potrzeby;
• Jak wyrażać wdzięczność i uznanie w języku służącym dialogowi.

Termin do uzgodnienia

2019-05-16T14:52:34+00:00

Letni, wyjazdowy warsztat pogłębiający komunikację empatyczną z samym sobą.

Jeśli zgłębiasz Porozumienie bez Przemocy wg. M. Rosenberga i nadal czujesz, że:
• gubisz się w nazywaniu własnych potrzeb i odróżnianiu ich od strategii,
• masz poczucie, że nie zawsze "to" działa,
• walczysz, zmagasz się,
• czasem czujesz bezsilność i masz poczucie winy, że wracasz do dawnego sposobu porozumiewania się,
• masz trudność ze szczerym wyrażaniem siebie w sytuacjach podbramkowych,
• masz kłopot z przyjmowaniem uznania - w głębi serca nie wierzysz w komplementy kierowane od innych,
• i z wyrażaniem uznania – masz obawy, że Twoje komplementy mogą być kłopotliwe dla innych

Ten warsztat jest dla Ciebie!
(możliwy udział osób po raz pierwszy zaznajamiającymi się z NVC)
Termin: 29.07. - 01.08. 2019. Miejsce: Dom Rekolekcyjny O.O. Jezuitów OAZA w Suchej na Pomorzu

2019-05-16T14:52:43+00:00

Warsztat wprowadzający do komunikacji empatycznej podczas którego zapoznasz się z podstawowymi założeniami Porozumienia bez Przemocy wg. Marshalla Rosenberga (ang. Nonviolent Communication - NVC). Dowiesz się co kieruje naszym życiem, jak "otworzyć drzwi do szczęścia", jak je zauważyć, jaką rolę w komunikacji odgrywają emocje i potrzeby i jak wygląda dialog w oparciu o NVC. Będziesz mógł sprawdzić, czy to, co proponuje Rosenberg jest Tobie bliskie, czy chcesz z tej wiedzy skorzystać w przyszłości i uczyć się szczerego wyrażania siebie i empatycznego kontaktu z drugą osobą na kolejnych stopniach zaawansowania. Nic nie tracisz, niczym nie ryzykujesz (warsztat jest bezpłatny!)*, a możesz zyskać wiele!!!
*dotyczy miejscowości w zasięgu ok 50 km od Chełmna (woj. kujawsko – pomorskie).

2019-05-16T23:03:04+00:00

Na codzień praca z dziećmi i młodzieżą funkcjonującą na najniższym poziomie intelektualnym może dostarczać trudności związanych z niską efektywnością naszych działań. Czasem możemy czuć bezsilność, brak motywacji do pracy, odczuwać początki wypalenia zawodowego...
Ten pełen inspiracji warsztat pozwoli Ci poczuć, że Twoja praca ma zawsze SENS, przywróci motywację do podejmowania nowych wyzwań i zapewni materiał do sprawczej pracy z Twoim głęboko niezrozumianym podopiecznym!

Termin do uzgodnienia

2019-05-16T23:29:59+00:00

Na codzień praca z dziećmi i młodzieżą funkcjonującą na najniższym poziomie intelektualnym może dostarczać trudności związanych z niską efektywnością naszych działań. Czasem możemy czuć bezsilność, brak motywacji do pracy, odczuwać początki wypalenia zawodowego...
Ten pełen inspiracji warsztat pozwoli Ci poczuć, że Twoja praca ma zawsze SENS, przywróci motywację do podejmowania nowych wyzwań i zapewni materiał do sprawczej pracy z Twoim głęboko niezrozumianym podopiecznym!

Termin do uzgodnienia