Project Description

Zachowania niepożądane (agresja, autoagresja, autostymulacje miejsc intymnych) – co zrobić by przestać walczyć z uczniem?

Warsztat dla nauczyciela pracującego z uczniem ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Cel ogólny kursu:
Dostarczenie słuchaczom inspiracji i motywacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na podstawie własnej praktyki prowadzącego

Cele szczegółowe kursu:

 • Zapoznanie słuchaczy z efektywnymi metodami pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim;

 • Gromadzenie nowych doświadczeń z zakresu metodyki i form pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim;

 • Poznawanie różnorodnych metod i technik opartych o relacje;

 • Zapoznanie z praktycznym wykorzystaniem metod opartych na psychologii wzajemnych zależności, budowaniem kontaktu i więzi ( Porozumienie bez Przemocy wg. Marshalla Rosenberga (NVC), Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), Original Play, Gentle Teaching);

 • Zapoznanie z elementami wiedzy na temat seksualności i intymności osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim;

 • Wzbudzanie pozytywnej motywacji i kreatywności w pracy;

 • Inspirowanie do empatycznego kontaktu z samym sobą jako fundamentu do efektywnej pracy nauczyciela – terapeuty.

Program kursu (6 godzin)

Data Temat Liczba godzin dydaktycznych Liczba słuchaczy
Moduł I Integracja grupy – budowanie atmosfery wzajemnego szacunku, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Zaznajomienie się z potrzebami i możliwościami odbiorców szkolenia. Przedstawienie tematu i treści szkolenia. 0,5 20
Moduł II Co kieruje naszym życiem? – Potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim; uniwersalne ludzkie potrzeby i strategie ich zaspokajania. (ćwiczenie) 0,5 20
Moduł III Co jeśli to, co robię nie działa? – brak efektywności, „walka” i opór w pracy z osoba niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim. (ćwiczenie) 0,5 20
Moduł IV Co z tą seksualnością? – warsztat na temat seksualności i intymności osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. 1 20
Moduł V
 1. Co to jest prawdziwa zabawa? – zastosowanie Oryginal Play w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim.
0,5 20
Moduł VI Co zamiast kar i nagród? – podstawowe założenia Gentle Teaching wg. Johna Mc Gee 1 20
Moduł VII Moja droga z Joanną – efektywność wdrażania metod opartych na psychologii wzajemnych zależności, budowaniem kontaktu i więzi. 1 20
Moduł VIII Empatyczny kontaktu z samym sobą jako fundamentu do efektywnej pracy nauczyciela – terapeuty – ćwiczenia. 0,5 20
Moduł IX Trudne pytania, trudne odpowiedzi – podsumowanie szkolenia. 0,5 20
RAZEM 6 20

Kwalifikacje realizatorów warsztatu

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje
1 Katarzya Raabe Oligofrenopedagog; nauczyciel dyplomowany; 26 lat doświadczenia zawodowego w zakresie rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; nauczyciel akademicki w latach 2009 -2015; Lider Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Województwie Kujawsko – Pomorskim
(Projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym” realizowany przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE); aktywny organizator i społecznik propagujący idee NGO – Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016; certyfikowany terapeuta Gentle Teaching i Snoezelen (Holandia); absolwent studiów podyplomowych Porozumienie bez Przemocy wg. M. Rosenberga – Collegium Civitas, Warszawa.
W pracy i w życiu zafascynowana teorią wzajemnych zależności, relacji opartych o empatię, szacunek i akceptację.

TERMIN: do uzgodnienia
CZAS TRWANIA: 6 godzin dydaktycznych
MIEJSCE: dojazd do klienta
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: w założeniu 20 osób, możliwość negocjacji i przeprowadzenia warsztatów dla rad pedagogicznych
CENA: do uzgodnienia (w zależności od wielkości grupy)

Napisz! Dostosuję warsztat do Twoich potrzeb i możliwości!

  0
  Zrealizowane warsztaty

  Refleksje uczestników

  „Warsztaty pozwoliły mi dokonać wglądu wewnętrznego , przyniosły radość i wyzwolenie”

  „Odnalazłam drogę do własnego wnętrza, do spójności i siły, a jednocześnie harmonię i łagodność względem siebie”

  ZAPISZ SIĘ