Dobrostan biopsychospołeczny – brainologia

Jestem brainologiem – specjalistą zarządzania dobrostanem. (ukończenie studiów podyplomowych – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni – w czerwcu 2022 r.)

Brainologia to dziedzina wiedzy z obszaru neuronauk, oparta wyłącznie o zwalidowane dowody naukowe EBM na temat zarządzania dobrostanem człowieka.

Brainologia popularyzuje wiedzę z zakresu dobrostanu człowieka, ze szczególnym naciskiem położonym na dobrostan jednostki w przestrzeni zawodowej, edukacyjnej i ogólnorozwojowej. Szczególną rolą brainologii jest budzenie świadomości jednostki do uruchomienia własnych funkcji protekcyjnych dla procesów poznawczych mózgu, kształtujących dobrostan.

Brainologia czerpie między innymi z takich nauk jak: ekonomia behawioralna, neurobiologia, fizjologia, socjologia, medycyna, neuropsychologia, marketing, psychologia, zarządzanie, anatomia czy biologia.

Jej celem jest gromadzenie, weryfikowanie i propagowanie tego, co sprzyja lub nie sprzyja ludziom w zakresie pracy ich psychiki. Dodatkowo pełni rolę poszerzania świadomości w sferze rozwoju, nowych narzędzi dedykowanych neuroprzywództwu, kreowaniu dobrostanu zarówno w życiu osobistym i zawodowym.

Brainologia to kompleksowe przygotowanie do lepszego wykorzystywania swoich możliwości – pozwala pozyskać niezbędną wiedzę na temat mózgu i sposobów jego funkcjonowania, przełożyć ją na samorozwój, a finalnie – na rozwój całej organizacji.

Brainology Week

Zasoby brainologa:

 • skuteczne zarządzanie zasobami,
 • umiejętne kreowanie polityki dobrostanu,
 • podnoszenie QL (quality of life) i zasobów poznawczych,
 • tworzenie szczęśliwych miejsc pracy,
 • świadome kształtowanie czynników, które wpływają na kreatywność i sprawczość oraz większe zaangażowanie w pracę,
 • budowanie odporności psychicznej.

 

Co daje większa odporność psychiczna?

 •  Umiejętność działania pod presją czasu i wymagań 
 • Lepsze zarządzanie emocjami (również w biznesie) 
 • Umiejętność wzbudzenia w sobie zaangażowania i podniesienia swojej lub zespołu wydajności
 • Samodyscyplinę i konsekwencję w działaniu 
 • Dobre wspierające nawyki i szybszą akceptację zmian 
 • Wiedzę, jak w pełni korzystać z zasobów pewności siebie

 

W zakresie brainologii i odporności psychicznej, podczas szkoleń, warsztatów, prelekcji, spotkań 1 x 1 (stacjonarnie i online), wspieram :

 • organizacje w obszarze edukacji/ edukacji specjalnej i pomocy społecznej
 • organizacje w obszarze administracji publicznej i biznesu
 • nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności oraz mieć wpływ na podnoszenie jakość pracy placówki poprzez zarządzanie dobrostanem na wszystkich poziomach w placówce edukacyjnej (Rada Pedagogiczna, pracownicy wspierający, rodzice, dzieci i młodzież)
 • rodziców pragnących kształtować dobrostan swoich dzieci poprzez podnoszenie własnych kompetencji osobistych w zakresie dobrostanu rodzicielskiego
 • kobiety i mężczyzn, którzy chcą podnosić kompetencje osobiste w obszarze własnego dobrostanu, a także chcą wpływać na kształtowanie dobrostanu swoich rodzin
Umów się na bezpłatną konsultację!
Zadzwoń pod 608 052 394
Więcej usług

Opinie zadowolonych klientów

To jest duża umiejętność Kasiu, współtworzyć taką profesjonalną i jednocześnie pełną wolności i swobody atmosferę podczas warsztatu. Pozwolić płynąć energii, jaka się tam pojawiła. Mam poczucie, że szłaś dużo ważniejszą drogą niż presja zrealizowania programu - szacunku do każdego z tam obecnych.

Magdalena - Global HR Lead

Chciałem Ci bardzo za te warsztaty podziękować :) Byłaś bardzo osadzona w tematyce zajęć. Widać było, że wiesz o czym mówisz i mówisz to całą sobą! Podczas zajęć udało Ci się wytworzyć atmosferę wzajemnego zaufania i współpracy. Jestem pod ogromnym wrażeniem prezentacji!! Była świetna graficznie. Dynamiczna i z wykorzystaniem ciekawych efektów. Generalnie bawiłem się świetnie.

Wojtek – psycholog / psychoterapeuta

Dziękuję Ci Kasiu za tworzenie poczucia wspólnoty, zrozumienia i pełnej akceptacji podczas warsztatu. Za poczucie, że w 100% skupiasz się na moich potrzebach, i że takie samo poczucie mieli inni. Za towarzyszenie w kontaktowaniu się z samą sobą w poczuciu pełnej akceptacji i miłości do siebie.

Renata – nauczyciel

Twój sposób prowadzenia - energetyczny, dający uczestnikom poczucie, że trener wie, co robi. Wyłuskujesz dla nas rzeczy najważniejsze, potrzebne akurat nam – takie nakierowanie na osobę, konkretną osobę. Czułam się zauważona i kochana. Miałam poczucie, że zarządzasz tym projektem dla dobra uczestników. Robiłaś to niezwykle taktownie. Zbudowałaś autorytet. No i widać, że jesteś praktykiem!