Oferta

To jak mogę Cię wesprzeć?

W czy pomóc, gdzie mogę Ci towarzyszyć?

I na jakie sposoby?

Jak pracuję?

Forma kontaktu

Warsztaty stacjonarne:
z dojazdem do klienta lub w proponowanych przeze mnie lokalizacjach

Spotkania online

Rodzaj kontaktu

Warsztaty grupowe Szkolenia dla większych grup i zespołów Spotkania: indywidualne 1 x 1
w diadach, triadach i większych grupach

Sposób kontaktu

Wykład
Prelekcja

Warsztat praktyczny

Szkolenie łączące obszar teorii z praktyką

Charakter kontaktu

Towarzyszę w indywidualnych procesach zmiany łącząc:
Sesje empatii, mentoringu z wybranych obszarów
i coachingu.

Empatia
w relacjach
i organizacjach

Empatia to nie jest "bycie miłym". To coś, co będzie niedługo stanowić o przewadze nad technologią, bo jak mówi Minouche Shafik z London School of Economics: "W przeszłości praca opierała się na sile mięśni, teraz opiera się na sile umysłu ale w przyszłości będzie w niej chodzić o serce."

Program
Feel the Fear i Do It Anyway!® - Poczucie bezpieczeństwa i odwaga

Program Feel the Fear i Do It Anyway!® to całościowy, pod względem wiedzy, budowania i utrzymywania umiejętności, program radzenia sobie z lękiem i wychodzenia z poczucia bezradności, bezsilności ku życiu w pełni odpowiedzialności, odporności psychicznej i elastyczności na zmiany. Program podnosi poziom poczucia bezpieczeństwa i odwagi w wychodzeniu do świata.

Dobrostan biospycho - społeczny

Brainologia popularyzuje wiedzę z zakresu dobrostanu człowieka, ze szczególnym naciskiem położonym na dobrostan jednostki w przestrzeni zawodowej, edukacyjnej i ogólnorozwojowej. Szczególną rolą brainologii jest budzenie świadomości jednostki do uruchomienia własnych funkcji protekcyjnych dla procesów poznawczych mózgu, kształtujących dobrostan.