Project Description

Skrzynka z pomysłami
warsztat dla nauczyciela pracującego z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Cel ogólny warsztatu:
Dostarczenie słuchaczom inspiracji i motywacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Cele szczegółowe:

 • Poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu charakterystyki niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim z uwzględnieniem rozpiętości rozwoju funkcji;

 • Zapoznanie/Poszerzenie wiedzy słuchaczy z aspektami prawnymi dotyczącymi edukacji osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;

 • Gromadzenie nowych doświadczeń z zakresu metodyki i form pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim;

 • Poznawanie różnorodnych technik ekspresji twórczej;

 • Nabycie umiejętności tworzenia prostych pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;

 • Pobudzanie do aktywności i wzbudzanie pozytywnej motywacji;

 • Wzbudzanie kreatywności;

 • Dostarczanie poczucia radości, zadowolenia i sprastwa.

Program kursu (6 godzin)

Data Temat Liczba godzin dydaktycznych Liczba słuchaczy
Moduł I Integracja grupy – budowanie atmosfery wzajemnego szacunku, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Zaznajomienie się z potrzebami i możliwościami odbiorców szkolenia. Przedstawienie tematu i treści szkolenia. 0,5 20
Moduł II Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim – Rozpiętość rozwoju funkcji w głębokim upośledzeniu
Aspekty prawne dotyczące edukacji osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
1 20
Moduł III Metodyka i formy pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim. 20
1. Snoezelen i zajęcia w Sali Doświadczania Świata – jak pracować? Materiały video – praca indywidualna, grupowa, materiały ISNA (International Snoezelen Association) 1 20
 1. Warsztaty – samodzielne konstruowanie pomocy dydaktycznych:
 • Technika Mola
 • Technika kartonikowa
 • Kreatywne Slajdy
2 20
3. Jak obudzić twórczość niepełnosprawnych intelektualnie ?–
Znaczenie jakości warsztatu nauczyciela w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością w stopniu głębokim
Czynniki motywujące
Identyfikacja kierunkowych zdolności plastycznych w procesie rewalidacji – pokaz technik stosowanych w ekspresji twórczej osób z niepełnosprawnością głęboką
0,5 20
4. To co najtrudniejsze… –
– Agresja i odpowiedź na nią – Gentle Teaching.
0,5 20
Moduł IV Trudne pytania, trudne odpowiedzi – podsumowanie szkolenia. 0,5 20
RAZEM 6 20

Kwalifikacje realizatorów warsztatu

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje
1 Katarzya Raabe Oligofrenopedagog; nauczyciel dyplomowany; 26 lat doświadczenia zawodowego w zakresie rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną; nauczyciel akademicki w latach 2009 -2015; Lider Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Województwie Kujawsko – Pomorskim
(Projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym” realizowany przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE); aktywny organizator i społecznik propagujący idee NGO – Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016; certyfikowany terapeuta Gentle Teaching i Snoezelen (Holandia); absolwent studiów podyplomowych Porozumienie bez Przemocy wg. M. Rosenberga – Collegium Civitas, Warszawa.
W pracy i w życiu zafascynowana teorią wzajemnych zależności, relacji opartych o empatię, szacunek i akceptację.

TERMIN: do uzgodnienia
CZAS TRWANIA: 6 godzin dydaktycznych
MIEJSCE: dojazd do klienta
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: w założeniu 20 osób, możliwość negocjacji i przeprowadzenia warsztatów dla rad pedagogicznych
CENA: do uzgodnienia (w zależności od wielkości grupy)

Napisz! Dostosuję warsztat do Twoich potrzeb i możliwości!

  0
  Zrealizowane warsztaty

  Refleksje uczestników

  „Warsztaty pozwoliły mi dokonać wglądu wewnętrznego , przyniosły radość i wyzwolenie”

  „Odnalazłam drogę do własnego wnętrza, do spójności i siły, a jednocześnie harmonię i łagodność względem siebie”

  ZAPISZ SIĘ