Zadbaj o swoje finanse osobiste. Pomagam KOBIETOM uzyskać finansowy spokój i niezależność!

Jedyny trener w Polsce!

 

Feel The Fear…

And Do It Anyway®

biuro@madeinempathy.pl

+48 608 052 394

Strefa wiedzy

Jeśli w zespole diagnozujesz którąś z chorób organizacyjnych, typu: milczyca zwyczajna, syndrom tuniwisizm, czy chorobę wzruszających ramion (więcej na ten temat tu >>), to nie dlatego, że „oni już tacy
Syndrom „odtąddotąd” i choroba o nazwie „Tumiwisizm”. Znasz to? Czy zdajesz sobie sprawę, że nie biorą się one z tego, że ludzie - współpracownicy są leniwi, złośliwi i krnąbrni, tylko
O tym, co usłyszałam i kilka refleksji ze spotkania z o.Christlinem Rajendramem trenerem i asesorem NVC. Warszawa 17 – 19.08.,2022 r. Mówi się, że przed wejściem do morza rzeka drży

Najnowsze artykuły:

24 kwietnia 2024

Efektywna komunikacja w zespole

Syndrom „odtąddotąd” i choroba o nazwie „Tumiwisizm”. Znasz to?

 

Czy zdajesz sobie sprawę, że nie biorą się one z tego, że ludzie - współpracownicy są leniwi, złośliwi i krnąbrni, tylko z powodu braku wdrażania kultury dialogu w organizacji oraz umiejętności stosowania efektywnej komunikacji?

 

To, kiedy komunikacja jest efektywna, a kiedy nie?

Jak przekłada się to na wymierne korzyści dla firmy?

Czy efektywna komunikacja może wspierać przewagę konkurencyjną firmy?

 

Odpowiedzi na te pytania warto szukać rozważając i porównując korzyści oraz deficyty powstałe w skutek pośredni i bezpośredni wpływu efektywnej komunikacji w organizacji.

 

Bilans zysku i strat możliwy jest też dla umiejętności miękkich. Poniżej widać twarde dowody jak miękkie kompetencje wpływają na trwałe efekty:

 

 

Koszt bezpośredni braku efektywnej komunikacji:

 

 Powierzchowność komunikacji ograniczająca się do grzecznościowej wymiany

 

Obawy w szczerym wyrażaniu się względem niejasnych, konfrontacyjnych obie strony sytuacji

 

Pozornie taktowne rozmowy z podtekstami, ukrytymi pretensjami

 

Subtelny (lub nie?) cynizm i sarkazm stosowany jako mechanizm obronny w komunikacji

 

Napięta atmosfera niepokoju w oczekiwaniu na ocenianie z każdej strony

 

​​​​​​​ Podejrzliwość złych intencji i projektowanie ich na kolejnych współpracowników

 

​​​​​​​ Przepychanki słowne

 

​​​​​​​ Rozmowy półsłówkami, bez odzwierciedlenia i zrozumienia - brak jasności

 

 

Koszt pośredni:

 

​​​​​​​ Brak wymiany informacji pomiędzy pracownikami, zespołami różnorodnych szczebli tzw. „Milczyca zwyczajna”

 

​​​​​​​ Niechęć we współpracy wynikająca z iluzorycznej rywalizacji

 

​​​​​​​ Oportunizm i zrzekanie się odpowiedzialności pracowników ( tzw. „tumiwisizm”)

 

​​​​​​​ Chaos organizacyjny produkcji spowodowany rozprzestrzeniającą się epidemią choroby „Wzruszających ramion”

 

​​​​​​​ Brak efektywności i wzrostu wydajności związany z syndromem „odtąddotąd”

 

 

Zysk bezpośredni z wdrażania efektywnej komunikacji:

 

​​​​​​​ Wzajemne zrozumienie członków zespołu oraz uznanie i akceptacja faktu, ze konflikty są naturalną częścią życia, a czas na ich rozwiązywanie może służyć komunikacji, a nie ją burzyć

 

​​​​​​​ Odważny, szczerze wypowiadający się zespół i pracownicy akceptujący granice swojej i czyjejś odpowiedzialności

 

​​​​​​​ Poczucie bezpieczeństwa w zespole budzące chęć zaangażowania się poprzez wewnętrzne odczucie bycia ważną i cenną częścią tego zespołu

 

​​​​​​​ Ulga i radość ze spotkania w miejscu pracy

 

 

Zysk pośredni:

 

​​​​​​​ Jasność i klarowność wspólnych celów i wartości oraz naturalne dążenie do ich realizacji

 

​​​​​​​ Przepływ energii w organizacji umożliwiający wzrost efektywności

 

​​​​​​​ Odwaga i motywacja członków zespołu do kreatywnych pomysłów i wdrażania innowacyjności

 

​​​​​​​ Wspólna odpowiedzialność uwzględniającą jednorodność celu i różnorodność strategii

 

​​​​​​​ Widzenie sensu wykonywanej wspólnie pracy i jej znaczenia oraz wkładu w świecie

 

​​​​​​​ Wzrost konkurencyjności organizacji poprzez spójność i integralność w odbiorze społecznym klientów

 

 

„Komunikacja to niekończące się wyzwanie. Nie jest to praca na rok, kwartał czy nawet miesiąc albo tydzień. Nieustający strumień komunikacji to siła napędowa przewagi nad konkurencją.”

(Patty McCord „Powerful. Building a Culture of Freedom and Responsibility”.)

 

Coraz więcej firm i organizacji wdraża kulturę dialogu oraz korzysta z możliwości zysków bezpośrednich i pośrednich. AI (sztuczna inteligencja) nie zastąpi relacji, empatii i companionship! A dla nowych pokoleń wkraczających właśnie na rynki pracy bezpieczeństwo emocjonalne, które zapewnia szczera i klarowna komunikacja będzie priorytetem w podejmowaniu decyzji gdzie ulokować swoje zasoby i zaangażowanie.

 

Jedną z takich organizacji, z którą współpracuję we wdrażaniu komunikacji empatycznej jest GrayLabs z Będzina. Graylabs | Produkcja kosmetyków, chemii i środków dezynfekujących >>

 

Firma z branży chemicznej, którą kieruje świadomy lider i pełen energii przywódca (przywódczyni - Klaudia Szary i towarzysząca jej Lucyna Leszczyńska). Firma, która zrzesza różnorodny, wielopokoleniowy zespół niezwykle otwartych ludzi!

 

Polecam GrayLabs do współpracy, a swoje umiejętności we wdrażaniu komunikacji empatycznej w organizacjach innym zespołom!

 

~ Kasia Raabe

+48 608 052 394

biuro@madeinempathy.pl

Dostępność - od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 - 20.00

MADE IN EMPATHY KATARZYNA RAABE z siedzibą w Chełmnie przy ul. Wojska Polskiego 7 m 1, 86-200 Chełmno, NIP: 8751165929, REGON: 381784897.

 

Nr konta bankowego: 92 1460 1181 2025 5613 7114 0002

 

MADE IN EMPATHY KATARZYNA RAABE realizuje Projekt Dofinansowany Z Funduszy Europejskich

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR 1/FWI-C19/2020/327/UPG/136 FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19 w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/ usług lub wprowadzenie nowej produkcji/ świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych COVID- 19.

Dofinansowanie Projektu Z UE: 29 545,00zł

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć jest zalecane.

Obowiązek informacyjny przed połączeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

Sprawdź również Regulamin sklepu >>

 

 

Realizacja: Plutowski.pl